İptal & İade Prosedürü

 

İADE VE İPTAL PROSEDÜRÜ

 

 

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz www.elkmarket.net sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş

verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini

kabul etmiş sayılırsınız.

Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188)

hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri, satıcı tarafından aksi beyan edilmedikçe, alıcılar tarafından ödenecektir.

Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği

adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar

sözleşmeyi sona erdirebilir.

Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi,

kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu

öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14

gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü

teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından

haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans

kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde

nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise,

durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya

engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse;

ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret

ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14

gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta

içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık,

ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır.

Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden

sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet

kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden

itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden

bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe

göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET

ADI/UNVANI: ELK MARKET BİLİŞİM ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES: SANAYİ MAHALLESİ, İZMİT SANAYİ SİTESİ, 12. CADDE  11. BLOK  NO:11 İÇ KAPI NO: 10 İZMİT/KOCAELİ

EPOSTA: [email protected]

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten

itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına

başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü

posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede

düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış

olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 

kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası

kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi

gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte

eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde

toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 14 günlük

süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade

imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle

meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit

tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal

edilir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart

sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya

karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara

başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda

ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından

dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak,

TR 950006400000124240513979

İş Bankası, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online

taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi

kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

Yükleniyor...